88 GW Kurulu Güç

Türkiye Elektrik İletim AŞ. yurdumuzun güncel elektrik üretim kapasitesi datalarını yayınladı. Türkiye’ nin toplam elektrik üretim kapasitesi ise 2018’in ilk 10 ayında gerçekleşen 2.977 MW‘lık net artış ile 88.178 MW‘a ulaştı.

Rüzgar enerjisinin toplam güç içindeki payı 6.883 MW‘a, güneş enerjisinin 4.924 MW‘a, jeotermal enerjinin payı ise 1.283 MW‘a yükseldi.

Kaynak Eylül değişim MW 2018 değ. MW Toplam MW
Fuel oil + Nafta +Motorin -9,60 294
Yerli Kömür* 33,9 10.203
İthal kömür 8.794
Doğal gaz + LNG -251 -636 22.428
Yenilen.+ atık +atıkısı+pirolitik yağ 94 142 717
Çok yakıtlılar Katı + Sıvı + D.gaz 82 23,8 4.140
Jeotermal 84 219 1.283
Hidrolik barajlı 728 20.504
Hidrolik akarsu 94 247 7.737
Rüzgar 65 343 6.825
Güneş 64 82
Termik (Lisanssız) -12 63 264
 Rüzgar (Lisanssız) 24 58
 Hidrolik (Lisanssız) 7,4
Güneş (Lisanssız) 74 1439 4.842
Toplam 211 2.748 88.178

*Taş kömürü, linyit ve alfaltit

Bir cevap yazın