Güneş enerjisi yatırımı yapmak ne kadar sürüyor?

Yurdumuzda Lisanssız YEK elektrik üretimini hayata geçirmek oldukça uzun bir süreç sonunda gerçekleşebiliyor. Ulusal elektrik şebekesine bağlı bir 500 kW (meclisimizin gündeminde olan yeni yasa tasarısında 1000 kW) ve altında güce sahip YEK yatırımı için lisans alma zorunluluğu yok ancak şebekeye bağlanma izni almak gerekiyor. Anılan izin Ankara’ da TEDAŞ tarafından veriliyor. Bu çok doğal, çünkü herkesi ilgilendiren bir elektrik şebekesine kuralsız bağlanmayı beklemek gerçekçi değildir. Fakat lisanslı yatırımlar için geçerli olan kuralları yerine getirme ve istenen belgeleri temin etme ne kadar doğru bir yaklaşımdır? TEDAŞ’a verilen yetkinin tüm şehirlerde ilgili kurumlara delege edilmesi faydalı olacaktır.

Diğer taraftan YEK kurulumları konusunda ilerlemiş ve lider konumunda olan bazı ülkelere bir bakalım; örneğin ABD de konutlarda güneş enerjisi sistemi kurulması en başından üretime başlamasına kadar yaklaşık olarak 8 haftada tamamlanıyor. Sonuş olarak bu yılın son çeyreğinde 1,2 GW güneş paneli kurulumu gerçekleşti.

Almanya’da ise National Solar Permitting Database verilerine göre çatıya güneş sistemi kurmak 8 günde tamamlanıyor. Almanya 1 GW güneş enerjisi kurulumunu sadece Eylül 1012 ayında gerçekleştirdi.

Darısı başımıza…

Veriler Greentech Media

Bir cevap yazın