Güneş enerjisine neden yatırım yapılmaz?

Yaşadığımız 2014 yılının 9 aylık bölümünde 5,5 milyar $ olan toplam yenilenebilir enerji yatırımının içinde 50 milyonluk bölümü güneş enerjisi yatırımlarından oluştu. Bunun yeterli olmadığını söylememize gerek yok zannediyorum. Enerji ve teknoloji konularına duyarlı yazarlarımızdan İsmet Berkan’ ın konuyla ilgili yazısını bazı Karbonkale ilaveleriyle paylaşmamızda fayda var.

Yurdumuzda 2012 yılı sonunda 57 bin 59 megavatlık (68 bin 230 MW*) elektrik üretim kurulu gücümüz bulunuyordu.
Bunun 35 bin 27′ si (40 bin 912*) termik,
19 bin 609′ u (23 bin 455*) hidroelektrik,
162.2′ si (358*) jeotermal ve
2 bin 260′ ı da (3 bin 484*) rüzgâr santrallarında kurulmuştu.

Ülkemizdeki kömür madenlerinde üretimin zorlanması sebebiyle işçilerin sağlıklarının hiçe sayılması ve hayatlarının riske atılıyor olması boşuna göze alınmıyor anlaşılan. Elektriğin yüzde 70’e yakınını termik santrallarde üretiyoruz. Bunların önemli bölümü kömürle çalışıyor.
Kurulu gücümüz 2012 sonu değeriyle 57 bin megavat, buna karşılık Almanya’nın sadece güneş enerjisi elde ettiği fotovoltaik kurulu gücü 2014 yaz aylarında 39 bin megavat idi. Aynı Almanya’nın rüzgâr enerjisinde 29 bin megavat kurulu gücü var.
Halbuki rüzgardan elektrik üretmek yeni bir konu, Almanya bu işe bizden önce başlamadı; teknoloji her iki ülke için de aynı zamanda ve aynı fiyata bulunur durumdaydı. Güneş enerjisi de benzer durumda; Almanya önde görünüyor ama Türkiye aynı dönemde aynı yatırımları yapabilirdi.
Ama biz ithal ettiğimiz doğalgazı yakıp suyu ısıtacak, o suyun buharıyla da elektrik üretmek yolunu tercih ettik. Özel sektör doğalgaz santrallarına  öz sermayesiyle yatırım yapsın diye uzun süreli elektrik alım garantileri verdik.
Bu garantileri güneş ve rüzgâr için vermiş olsaydık bugün Almanya seviyesinde kurulu gücümüz olabilirdi; dolayısıyla enerji ithalatından kaynaklanan cari açığımız daha düşük olabilirdi; ve belki Danimarka ve Almanya gibi elektrik enerjisi ihraç eden ülke olabilirdik.
Halen şansımız var; fırsatı  kaçırmadık.
Ama kafamızı başka konulara kullanıyoruz.

*30 Eylül 2014 rakkamı
Elektrik Mühendisleri Odası

Devamı

Bir cevap yazın