Zirvedeki Solar Üreticisi Ülkeler

Son bir kaç yıl içinde dünya genelinde birçok ülke yenilenebilir enerjide kurulu kapasitelerini hızla arttırıyor. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji üretimindeki artış fosil yakıtların sınırlı rezervleri üzerine oluşan endişelerden kaynaklanmaktadır. Dünyanın enerji karışımı önümüzdeki on yıllar boyunca büyük bir değişime tanık olacak ve temiz enerji büyük bir paya sahip olacaktır. 1015 yılı küresel Solar PV endüstrisi, toplam kapasitenin 229 GW’ ya ulaştığı rekor bir büyümeye tanık oldu; bu, 2000 yılında görülen kapasitenin 100 katından fazla.

Yurdumuzda 2017 yılı itibarıyla 1,36 GW Solar enerji kurulu gücü bulunduğu göz önünde tutulursa aşağıda verilen listedeki rakamlar daha anlam kazanacaklardır.

Çin:  43.4 GW kurulu gücü ile Çin dünyanın en büyük Solar enerji üreticisidir. Ayrıca, dünyanın en büyük fotovoltaik modül üreticisi olup, poli-silikonun fotovoltaik hücrelerin yaklaşık yarısını üretir durumdadır. (Güncelleme 2018) Aralık 2017 başında kurulu güç 125 GW a ulaştı. (Çin Ulusal Enerji İdaresi).

Almanya: 39.7 GW toplam kurulu gücü ile dünyanın ikinci büyük güneş enerjisi ülkesidir. 2015 yılında Almanya’nın kurulu Solar enerji kapasitesi, toplam kurulu kapasitenin % 41’ini oluşturuyordu. Almanya’ nın önümüzdeki yıllar içinde daha aşağıdaki sıralara düşeceği tahmin ediliyor.

13300kWp

 

 

 

 

 

 

 

Japonya: 34.3 GW’ lık bir solar enerji kapasitesiyle listenin üçüncü en büyük üreticisi oldu. Japonya 2030 yılına kadar elektrik enerjisinin yaklaşık % 24’ünü yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi hedefliyor.

ABD: Kuzey Amerika ülkesi 25.9 GW kurulu gücü ile dünyanın en büyük dördüncü Solar enerji üreticisidir. Ülkenin 2020 sonuna kadar 85 GW’a kadar ulaşan kurulu güç kapasitesini artırması beklenmektedir.

İtalya: Kurulu gücü 22.3 GW olan ülke, en büyük Solar enerji üreticileri listesinde beşinci sırada yer alıyor. Şu anda, ülke elektrik enerjisinin yaklaşık % 10’unu Solar enerjiden karşılıyor ve katkının önümüzdeki on yılda iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Energy Business Review 

Bir cevap yazın