Şebekeye bağlantı hazır

Karbonkale Blogda 23 Haziran 2011 de yayınlanan Elektrik piyasasında lisanssız elektriğin şebekeye satılması isimli yazımızda ifade ettiğimiz üzere sektörde ilgiyle beklenmekte olan lisanssız üretime yönelik uygulama tebliği yani halk dilinde adıyla ulusal şebekeye bağlantı usul ve esasları nihayet yayınlandı. Yani taslak halindeki tebliğ gelecek görüş ve önerilerle 15 Aralık 2011’den sonra tebliğ haline dönüşecektir.

Bilindiği üzere, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik hazırlanmış ve 21 Temmuz 2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

EPDK, Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca hazırlanması gereken alt düzenleyici işlem olarak Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırlamış olup 15 Aralık 2011 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar görüş ve önerilere açık tutacaktır.

Tebliğ taslağına buradan ulaşılabilir.

Bir cevap yazın