KOBi’ lerde Yenilenebilir Enerjiye Odaklanacak…

Türkiye’de yaklaşık 10 milyar euroluk portföyü bulunan Alman Kamu Yatırım Bankası Kfw, önümüzdeki dönemde Türkiye’deki KOBİ’lere destek vermeye daha çok odaklanacak.

Alman Kamu Yatırım Bankası Kfw’nin Türkiye’de odaklandığı başlıca alanlardan bir tanesi de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji.
Bankanın bu alanda dünyada ve Almanya’da önemli bir bilinirliği bulunuyor. Kurum sözcüsü Pöthig’in ilettiği verilere göre, 2011 yılı tamamında bankanın iklim ve çevrenin korunmasına yönelik projelere sunduğu küresel desteğin hacmi 22,8 milyar euro oldu. Bu rakam kurumun fonlarının üçte birini bu tip projelere ayırdığını gösteriyor. Banka Türkiye’de belediyelere sunduğu altyapı desteklerinde özellikle atık su yönetimine ağırlık veriyor. Bankanın çevrenin korunması ve enerji kapsamında tamamladığı başarılı projeler arasında Yatağan Termik Santrali’nin sülfürden arındırılması projesi öne çıkıyor. Bankanın hiçbir aracı olmadan kullandırdığı enerji finansmanı destekleri de söz konusu. Bu kapsamda kamu binalarındaki enerji verimliliği projesi için 118 milyon euro, güneş enerji santralleri için 100 milyon euro tutarındaki finansman destekleri hazırlık aşamasında yer alıyor.

Türkiyedeki gelecek projeksiyonu
Türkiye’de birçok projeyi destekleyen Alman Kamu Yatırım Bankası Kfw, önümüzdeki dönemde Türkiye’deki bazı faaliyetlerine odaklanacak. Kurum sözcüsü Charis Pöthig, bankanın Türkiye’deki gelecek projeksiyonları ile ilgili şunları söylüyor:
Türk hükümetinin ekonomideki öncelikleri doğrultusunda, Alman Kamu Yatırım Bankası Kfw, ülkedeki küçük ve orta ölçekli firmaların desteklenmesi konusundaki faaliyetlerine finansal sektör ve enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji programları aracılığıyla odaklanacak. Grubun ihracat, iklim ve altyapı alanlarında destek sunan kolu Kfw IPEX Bank da, enerji ve çevre projeleri, endüstri ve trafik altyapısı ile ticaret finansmanı alanındaki faaliyetlerini büyütecek.”

Deutsche Welle

Bir cevap yazın