KOBİ’nin güneşle sınavı

Yurdumuzda 2,5

ABD’de ise 28 milyon KOBİ var. Türkiye’de 250 den daha az işçi çalıştıran işletmeler KOBİ olarak vasıflandırılıyor.

Son zamanlarda Solar Enerji Dünya’yı ele geçirme yoluna girdi. Maliyetleri hızla düşerken dolayısıyla elektrik üretiminde kullanılan güneş paneli sayısı üstel oranlarda artış göstermekte. Gidişatın yönü belli, ama mutlak rakamlar bakımından hala geçmişte yapılmış kömür ve doğal gaz yatırımlarının yanında yeterli görünmüyor.

Elektrik faturasında % 10-90 tasarruf
Bugüne kadar küçük ve orta ölçekli işletmeler Solar firmaları tarafından ihmal edildi. Yurdumuzda bulunan 2,5 milyon KOBİ nin solar kullanarak enerji maliyetleri azaltma imkanını henüz kullanmadığını görüyoruz. Üstelik Avrupa’nın en fazla güneş ışığı alan coğrafyasında bulunuyorlar. İşletmelerin çatıları ve atıl durumda bulunan arazileri Solar yatırımlar için değerlendirilmeyi bekliyor. Ancak KOBİ lerin önündeki en önemli engel finansman olarak görünüyor. Halen mevcut leasing çözümlerine ilaveten önümüzdeki günlerde yeni çözümlerin pazara sunulacağını göreceğiz.