Nihayet 500 kW altı yönetmeliği tamamlandı.

Uzun süredir beklenen 500 kW altı yönetmelik düzeltmesi ve yönetmeliğe ait uygulama tebliği 9 mart 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu şekilde Aralık 2011 tarihinde yayınlanan tebliğ taslağı, söz konusu yönetmelik düzeltmesi ve uygulama tebliği ile son haline getirildi. Sonuç olarak elektrik tüketicileri (tüzel ya da gerçek kişiler) ürettikleri ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini dağıtım şirketlerine satma imkanına kavuştular. Söz konusu yasa çerçevesinde getirilen yeni uygulama, lisanssız yenilenebilir enerji yatırımlarının daha verimli çalışması sonucunu doğuracağı için genel anlamda lisanssız pazarın gelişmesini sağlayacaktır.

Her bir tüketim tesisi için bir adet kojenerasyon tesisi ya da mikro kojenerasyon tesisi ya da yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulması esas olacak. Ancak dağıtım sisteminde yeterli kapasite bulunması halinde bir tüketim tesisi için birden fazla yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi ya da tesisleri kurulmasına izin verilebilecek. Bu tesislerin toplam kurulu gücü 500 kilovatsaatten büyük olamayacak.

Başvuru formuna ise buradan ulaşabilirsiniz.
Önemli bir değişimin önü açan karar alınmış ve bize, ülkemize hayırlı olması dileklerimizi ifade etme fırsatı vermiştir.

  1. Pingback: Küçük türbin pazarı | KarbonKale

  2. Pingback: Kendi elektriğini üretme devri… | KarbonKale

  3. Pingback: Karbonkale bayilik fırsatı… | KarbonKale

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir