Ormanlık Alanlar Enerji Yatırımlarına Açıldı

Orman alanlarını enerji santralları, petrol boru hatları, petrol ve doğalgaz aramaları gibi işletmelere açan yönetmelik Resmi Gazete yayımlandı.

Resmi Gazete’nin 18 Nisan 2014 tarihli sayısında yayımlanan Orman Kanunu’nun 16, 17 ve 18. maddelerinin uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ile, ormanlık alanlarda enerji üretim santralleri, petrol ve doğalgaz boru hattı, petrol ve doğalgaz arama tesislerinin kurulmasına izin verilmesinin önü açıldı. 16. madde, 17 ve 18. maddeler

Yönetmelik hükümlerine göre ormanlık alanlarda ayrıca, haberleşme tesisleri, işletme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesisler ile eğitim ve spor tesislerine, yol, liman geri hizmet alanı, hava limanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesislerine izin verilebiliyor.

Ayrıca, özel yüksek öğretim kurumları dışında yüksek öğretim kurumlarının eğitim ve araştırma amaçlı tesislerine ve izin verilen bu alan içinde izin sahibi yüksek öğretim kurumuna veya Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yurt yapılması için izin verilebiliyor.

Bunların yanında, ormanlık alanlar içinde, balık üretim tesislerine, odun kömürü gibi işletilmesinde ağaç kullanılan ocaklara, define aramasına, arkeolojik kazı ve restorasyon yapılmasına da izin verilebilecek. Buna karşılık, arkeolojik kazı ve restorasyon yapılması için yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı izin verebilecek.

 

Bir cevap yazın