Yurdumuz için solar enerji neden önemli?

kk-sunbelt
Yukarıdaki haritada güneş-kemeri olarak tercüme edebileceğimiz yeryüzünün güneş ışıması açısından şanslı bölgeleri/ülkeleri görmekteyiz. 35 ° Kuzey ve 35 ° Güney enlemleri arasındaki bölge gezegen üzerine düşen güneş enerjisi miktarından dolayı,  Sunbelt Ülkeler olarak adlandırılır. Bu haritayı niçin kullandık? Açıklamaya çalışalım.

2012 yılında yurdumuzda 240 milyar kWh elektrik enerjisi üretildi. Diğer taraftan solar enerji potansiyeli yıllık 380 milyar kWh olarak hesaplanıyor. Demek ki mevcut solar enerji teknolojileriyle Türkiye olarak 2012 yılında ürettiğimiz elektrik enerjisinin 1,59 katını sadece günümüz solar enerji teknolojileriyle üretebiliriz.

Üretim  %
Doğal gaz + LNG 43,2
Kömür 27,2
Termik diğer   2,6
Hidrolik baraj 18,8
Hidrolik akarsu   5,4
Rüzgar   2,4
Jeotermal   0,4

Tabloda 2012 de gerçekleştirilen elektrik üretiminin enerji kaynakları açısından dağılımını görüyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarından Jeotermal, Rüzgar ve Hidrolik arasında solar enerjiyi görmüyoruz.

Rakamlar Elektrik Mühendisleri Odasından alınmıştır.

Bir cevap yazın