Enerjinin resmini yapabilir misin, Türkiye?

Cari  açıktan fazlaya
Geçtiğimiz yıl 49 milyar usd cari açığa karşın ithal ettiğimiz enerji kaynakları için yaklaşık 60 milyar usd ödedik. Hesap çok basit, enerji devrimi ülkemizi cari fazla ortamına getirir.

iklimi ısıtan karbon gazı
Karbondioksit salınımı ağırlıklı olarak kömür, petrol ve gazın yakılmasıyla ortaya çıkıyor. Her yıl egsozt ve bacalardan üflenen karbondioksit miktarı bu oranda kaldığı sürece dünya bu yüzyılda 6 derece kadar ısınacak.

2050’ ye kadar enerji dönüşümü başarılabilir
Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’ nin bir raporuna göre küresel enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’ i 2050’ ye kadar yenilenebilir enerjilerden karşılanabilir. Bu uygulanabildiği taktirde küresel ısınma 2 derece ile sınırlı kalacak.

Anlayışı değiştirmek
Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli’ ne göre küresel ısınmayı durdurmanın tek yolu fosil yakıt kullanımını mümkün olduğunca azaltmaktan geçiyor. Bunun için de mevcut kömür, petrol ve gaz rezervinin yüzde 80 – 90’ ının kullanılmaması gerekiyor.

Hızlı olmalıyız
Küresel enerji dönüşümü için gereken teknoloji bugün mevcut. Hemen harekete geçip siyasi sorumluların doğru kararlar alması lazım ki yenilenebilir enerjiler daha çabuk yayılsın. Buna ek olarak enerji verimliliğini artırmak için yapılması gerekenler var.

Enerji, ama karbondioksit olmadan
Yapılan hesaplamalara göre 2050’ de gereken enerjinin yüzde 28’ i güneşten, yüzde 24’ ü jeotermalden, yüzde 15’ i biyokütleden, yüzde 10’ u rüzgârdan, yüzde 4’ ü hidroelektrik ve yüzde 2’ si denizden karşılanabilecek.

Daha fazla enerji verimliliği ve daha az enerji kullanımı
1968’da inşa edilen Freiburg’daki bir apartman modern bir havalandırma sistemiyle donatılarak enerjiden yüzde 80 tasarruf edildi. Dünya çapında çeşitli verimlilik önlemleriyle 2050’ ye kadar enerjiden yüzde 60 tasarruf sağlanabilir.

Rüzgâr enerjisi
Bu rüzgar parkı, Avrupa’da bin 900 hanenin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor. Almanya’ da elektrik ihtiyacının yüzde 9’ u rüzgâr enerjisinden karşılanırken bu oran Çin’ de yüzde 3, Danimarka’ da ise yüzde 20’den fazla. Rüzgâr enerjisi, Avrupa’ nın en ucuz enerjisi konumunda.

Tasarruflu ışık
Yasalar ve enerji standartları, enerji tüketimini azaltmaya yardımcı olabilir. Akkor ampüle kıyasla, modern LED lambalar enerjinin sadece onda birine ihtiyaç duyuyor. AB, akkor ampül satışını yasaklayarak bu alanda önemli bir adım attı.

Güneş enerjisi, petrol ve gazdan ucuz
Dünyanın bazı bölgelerinde güneş enerjisi, diğerleriyle rekabet edebilecek düzeyde. Mesela, Şili çöllerinde güneşten elde edilen enerji, kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtlara göre daha ucuz.

Karbondioksit out, refah in
Karbondioksit olmadan yeni işler ve ucuz enerji sağlanabilir. Yenilenebilir enerjiye geçişle refah düzeyi de artabilir.

Bir cevap yazın