Londra’ daki Blackfriars demiryolu köprüsü bir solar santral olarak hizmete alındı. Demiryolu istasyonunun çatısı toplam 4400 adet fotovoltaik güneş paneli ile kaplanarak istasyonun enerji ihtiyacının yarısını yılda 513 tona eşdeğer CO2 emisyonunu yapmayarak sağlayacak. Sistem boyutu: 1.1 MWp Panel sayısı: 4,400 Yıllık üretimi: 900,000 kWh Treehugger

Günümüzde birçok ülkede olduğu gibi memleketimizin değişik bölgelerinde rüzgar gülleri (bu tabiri uygun bulmasam da, türbin daha iyi bir kelime belki) dönüp duruyor. Onlar rüzgarla döndükçe elektrik üretiyor. Türkiye’de 48 Bin MW rüzgar enerjisi potansiyeli olduğu hesaplanıyor. Kurulu kapasite 2012 yılında 2.260 MW idi, 2013 yılı sonunda 2.760 MW a ulaşıldı. Mart ayında olduğumuz bu […]

11 kWe’den daha küçük Solar Enerji projelerinin onay ve kabul işlemleri TEDAŞ Bölge koordinatörlükleri tarafından verilmesine karar verildi. Konuyla ilgili 14 Şubat tarihli TEDAŞ duyurusu yayınlandı. TEDAŞ Bölge Koordinatörlükleri iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşıldı.

Yurdumuzda Toryum konusunun öncüsü Prof.Dr. Engin Arık’ı elim bir uçak kazasında kaybettik. Bugünlerde anısını takip edenlerin olduğunu görmek memnuniyet verici, geçtiğimiz günlerde Türkiye Enerji Vakfı Toryum raporu yayınlandı. Toryum neden önemli bir element kısaca bakalım. Toryum’ un yakın zamanda mevcut nükleer reaktörlere alternatif olması bekleniyor. Toryum reaktörlerinin en önemli özelliği hızlandırıcı ile tetiklendiği için patlama […]

Hazineye ait taşınmazlar üzerine kurulacak yenilenebilir enerji üretim tesisleri için, kurulu güçlerine göre 20 veya 30 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verileceği ifade edildi. Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Milli Emlak […]

  Aralık 2013 sonu itibari ile Kurulu Elektrik Gücümüz 64044 MW kapasiteye ulaştı. 2012 sonunda 57059 MW olan bu değer bu yıl devreye giren 6985 MW’lık yeni kapasiteyle anılan noktaya geldi. Rüzgar enerjisi 2760 MW ve jeotermal enerji 311 MW kurulu güce ulaşırken yüksek bir potansiyele sahip olmasına rağmen güneş enerjisini henüz listede göremiyoruz. Son durum itibari […]