Kategori Arşivleri: Genel

Orman alanlarını enerji santralları, petrol boru hatları, petrol ve doğalgaz aramaları gibi işletmelere açan yönetmelik Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete’nin 18 Nisan 2014 tarihli sayısında yayımlanan Orman Kanunu’nun 16, 17 ve 18. maddelerinin uygulanmasına ilişkin yönetmelikler ile, ormanlık alanlarda enerji üretim santralleri, petrol ve doğalgaz boru hattı, petrol ve doğalgaz arama tesislerinin kurulmasına izin verilmesinin önü […]

Başbakan yardımcısı Ali Babacan Uludağ Ekonomi zirvesinde konuştu. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda önemli noktalara değindi. Enerjide devamlılığımız, doğalgaz ve petrol ithal eden bir ülke olmak zorunda oluşumuz cari açığımızın yüksek seyretmesinin en önemli sebebi. Dışarıya bağımlılığı azaltmak için ne yapmamız gerekiyor, öncelikle yerli kaynakları, kömür, linyit gibi yenilenebilir kaynaklara ağırlık vermemiz gerekiyor ve […]

Yurdumuzda Toryum konusunun öncüsü Prof.Dr. Engin Arık’ı elim bir uçak kazasında kaybettik. Bugünlerde anısını takip edenlerin olduğunu görmek memnuniyet verici, geçtiğimiz günlerde Türkiye Enerji Vakfı Toryum raporu yayınlandı. Toryum neden önemli bir element kısaca bakalım. Toryum’ un yakın zamanda mevcut nükleer reaktörlere alternatif olması bekleniyor. Toryum reaktörlerinin en önemli özelliği hızlandırıcı ile tetiklendiği için patlama […]

Hazineye ait taşınmazlar üzerine kurulacak yenilenebilir enerji üretim tesisleri için, kurulu güçlerine göre 20 veya 30 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verileceği ifade edildi. Hazine taşınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla irtifak hakkı tesis edilmesine veya kullanma izni verilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Milli Emlak […]

  Aralık 2013 sonu itibari ile Kurulu Elektrik Gücümüz 64044 MW kapasiteye ulaştı. 2012 sonunda 57059 MW olan bu değer bu yıl devreye giren 6985 MW’lık yeni kapasiteyle anılan noktaya geldi. Rüzgar enerjisi 2760 MW ve jeotermal enerji 311 MW kurulu güce ulaşırken yüksek bir potansiyele sahip olmasına rağmen güneş enerjisini henüz listede göremiyoruz. Son durum itibari […]